O Autorze

O Autorze

Emerytowany meteorolog lotniczy Absolwent WAT (Wydział CHiFT – kierunek Meteorologia Lotnicza) Przeszedł wszystkie szczeble służby w korpusie oficerów meteorologii (d-ca załogi radaru meteorologicznego, kierownik LSM, synoptyk RBM, st. synoptyk RBM, d-ca RBM, z-ca Szefa Oddziału METOC w AFNORTH NATO HQ oraz Komendant CMSP).