Spis treści

Wybierz tytuł rozdziału poniżej, aby zobaczyć jego zawartość lub pobierz spis treści w pliku PDF
>>>pobierz fragment książki w pliku PDF

ROZDZIAŁ 1. – Atmosfera ziemska

Paragraf

Nr Tytuł Strona
1.1. Wprowadzenie 9
1.2. Słońce 9
1.3. Ruch Ziemi 9
1.4. Skład atmosfery 10
1.5. Troposfera 10
1.6. Stratosfera 11
1.7. Środowisko załogi samolotu 12
1.8. Atmosfera standardowa 12
1.9. Podsumowanie 12

ROZDZIAŁ 2. – Woda w atmosferze

Paragraf

Nr Tytuł Strona
2.1. Wprowadzenie 13
2.2. Zmiana stanu skupienia 13
2.3. Para wodna w atmosferze 14
2.4. Wilgotność względna 15
2.5. Punkt rosy, rosa, szron 16
2.6. Kondensacja i sublimacja 17
2.7. Chmury i mgła 18
2.8. Opady atmosferyczne 18
2.9. Podsumowanie 20

ROZDZIAŁ 3. – TemperaturaParagraf

Nr Tytuł Strona
3.1. Wprowadzenie 21
3.2. Pomiar energii cieplnej 21
3.3. Pomiar temperatury 21
3.4. Dobowe zmiany temperatury 22
3.5. Średni rozkład temperatury na kuli ziemskiej 23
3.6. Zmiany temperatury z wysokością 24
3.7. Niebezpieczeństwo związane z inwersją 26
3.8. Odchylenie rzeczywistej temperatury od temperatury dla atmosfery standardowej 27
3.9. Podsumowanie 27

ROZDZIAŁ 4. – Stabilność powietrzaParagraf

Nr Tytuł Strona
4.1. Wprowadzenie 29
4.2. Stabilność atmosferyczna 29
4.3. Wyporność 30
4.4. Określanie stabilności powietrza 31
4.5. Końcowa ocena stabilności 34
4.6. Porównanie metod określania stabilności 35
4.7. Podsumowanie 36

ROZDZIAŁ 5. – Ciśnienie atmosferyczne i pomiar wysokościParagraf

Nr Tytuł Strona
5.1. Wprowadzenie 37
5.2. Definicja ciśnienia 37
5.3. Barometr rtęciowy 37
5.4. Barometr aneroidowy 37
5.5. Jednostki ciśnienia 38
5.6. Rozkład ciśnienia atmosferycznego 38
5.7. Ciśnienie na stacji pomiarowej i ciśnienie zredukowane do poziomu morza 39
5.8. Zmiany ciśnienia 41
5.9. Układy baryczne 41
5.10. Pomiar wysokości 43
5.11. Podsumowanie 48

ROZDZIAŁ 6. – WiatrParagraf

Nr Tytuł Strona
6.1. Wprowadzenie 49
6.2. Cyrkulacja globalna 49
6.3. Czynniki wpływające na cyrkulację globalna 49
6.4. Kierunek wiatru 50
6.5. Siła Coriolisa 50
6.6. Inne siły odchylające 52
6.7. Siła gradientu ciśnienia 53
6.8. Wpływ tarcia i grawitacji 55
6.9. Wielkoskalowe systemy wiatrowe 56
6.10. Wiatry lokalne 57
6.11. Uskok wiatru 61
6.12. Wiatr i wysokościomierz 61
6.13. Podsumowanie 61

ROZDZIAŁ 7. – ChmuryParagraf

Nr Tytuł Strona
7.1. Wprowadzenie 63
7.2. Budowa chmur 63
7.3. Rodzaje chmur 63
7.4. Powstawanie i struktura chmur 64
7.5. Chmury niskie 66
7.6. Chmury średnie 68
7.7. Chmury wysokie 69
7.8. Chmury o intensywnym rozwoju pionowym 71
7.9. Altocumulus lenticularis 73
7.10. Chmury rotorowe 73
7.11. Temat specjalny 73
7.12. Podsumowanie 75

ROZDZIAŁ 8. – Masy powietrzaParagraf

Nr Tytuł Strona
8.1. Wprowadzenie 77
8.2. Obszary źródłowe 77
8.3. Ogólna klasyfikacja mas powietrza 77
8.4. Modyfikacja mas powietrza 79
8.5. Stabilność i równowaga mas powietrza 83
8.6. Podsumowanie 83

ROZDZIAŁ 9. – Fronty atmosferyczneParagraf

Nr Tytuł Strona
9.1. Wprowadzenie 85
9.2. Fronty – definicja 85
9.3. Fronty chłodne 88
9.4. Fronty ciepłe 94
9.5. Fronty stacjonarne 97
9.6. Fala frontowa i front okluzji 98
9.7. Podsumowanie 100

ROZDZIAŁ 10. – TurbulencjaParagraf

Nr Tytuł Strona
10.1. Wprowadzenie 103
10.2. Kategorie intensywności turbulencji 103
10.3. Turbulencja konwekcyjna 105
10.4. Turbulencja mechaniczna 107
10.5. Turbulencja związana z falą górską 111
10.6. Turbulencja na wyższych poziomach 114
10.7. Prąd strumieniowy 114
10.8. Turbulencja pogodnego nieba 116
10.9. Turbulencja w śladzie statku powietrznego 118
10.10. Podsumowanie 122

ROZDZIAŁ 11. – Uskok wiatru na niskich wysokościachParagraf

Nr Tytuł Strona
11.1. Wprowadzenie 123
11.2. Definicja uskoku wiatru 123
11.3. Uskok zmniejszający osiągi statku powietrznego 123
11.4. Uskok zwiększający osiągi statku powietrznego 124
11.5. Microburst/Mikropodmuch 125
11.6. Pogoda sprzyjająca powstawaniu uskoku wiatru 126
11.7. Fronty atmosferyczne 128
11.8. Niski prąd strumieniowy nad inwersją radiacyjną 129
11.9. Wiatry tunelowe i fale górskie 129
11.10. Chmury jako wskazówki uskoku 131
11.11. Inne przyczyny powstawania uskoku wiatru 131
11.12. Wnioski z przypadków uskoku wiatru 131
11.13. Uskok wiatru w czasie startu, po oderwaniu się od pasa statku powietrznego 131
11.14. Uskok wiatru w czasie startu – statek powietrzny na pasie 134
11.15. Uskok wiatru podczas schodzenia do lądowania 134
11.16. Podsumowanie 136

ROZDZIAŁ 12. – OblodzenieParagraf

Nr Tytuł Strona
12.1. Wprowadzenie 137
12.2. Oblodzenie strukturalne 137
12.3. Rodzaje oblodzenia strukturalnego 138
12.4. Intensywność oblodzenia 140
12.5. Tworzenie się lodu na statkach powietrznych 140
12.6. Oblodzenie wirnikowych statków powietrznych 142
12.7. Oblodzenie indukcyjne 144
12.8. Warunki pogodowe sprzyjające powstawaniu oblodzenia 145
12.9. Strefy frontów atmosferycznych 146
12.10. Pory roku 147
12.11. Teren 147
12.12. Procedury unikania oblodzenia 148
12.13. Podsumowanie 148

ROZDZIAŁ 13. – WidzialnośćParagraf

Nr Tytuł Strona
13.1. Wprowadzenie 149
13.2. Rodzaje widzialności 149
13.3. Widzialność meteorologiczna 149
13.4. Widzialność RVR 150
13.5. Widzialność z powietrza 151
13.6. Przyczyny występowania ograniczeń widzialności 152
13.7. Mgła 152
13.8. Niski stratus 154
13.9. Zamglenie 154
13.10. Dymy/smog 155
13.11. Zamieć pyłowa/piaskowa 155
13.12. Zamieć śnieżna 156
13.13. Mżawka 157
13.14. Deszcz 157
13.15. Zjawisko niewidocznego nieba 157
13.16. Podsumowanie 157

ROZDZIAŁ 14. – BurzeParagraf

Nr Tytuł Strona
14.1. Wprowadzenie 159
14.2. Czynniki konieczne do rozwoju burz 159
14.3. Cykl życia burzy 160
14.4. Tropopauza 162
14.5. Typy burz 162
14.6. Zagrożenia związane z burzami 165
14.7. Działanie pilota 171
14.8. Podsumowanie 174

ROZDZIAŁ 15. – Pogoda tropikalnaParagraf

Nr Tytuł Strona
15.1. Wprowadzenie 175
15.2. Pogoda nad oceanami 175
15.3. Pogoda nad kontynentami 176
15.4. Pogoda wysp tropikalnych 177
15.5. Podzwrotnikowy prąd strumieniowy 177
15.6. Wschodni zwrotnikowy prąd strumieniowy 177
15.7. Równikowa strefa obniżonego ciśnienia 177
15.8. Fale tropikalne 178
15.9. Linia uskoku 179
15.10. Monsun 179
15.11. Cyklony tropikalne 180
15.12. Podsumowanie 183

ROZDZIAŁ 16. – Pogoda arktycznaParagraf

Nr Tytuł Strona
16.1. Wprowadzenie 185
16.2. Położenie geograficzne i czynniki klimatyczne stref polarnych 185
16.3. Szczególne cechy pogody polarnej 189
16.4. Pogoda polarna i operacje lotnicze 190
16.5. Podsumowanie 193

ROZDZIAŁ 17. – WulkanyParagraf

Nr Tytuł Strona
17.1. Wprowadzenie 195
17.2. Zagrożenia dla statków powietrznych 195
17.3. Operacje lotnicze i pył wulkaniczny 196
17.4. Popiół jest gorszy od piasku 197
17.5. Działania mające zwiększyć bezpieczeństwo 198
17.6. Podsumowanie 199

ROZDZIAŁ 18. – Informacje meteorologiczne dla lotnictwaParagraf

Nr Tytuł Strona
18.1. Wprowadzenie 201
18.2. METAR 201
18.3. SPECI 208
18.4. TAF 208
18.5. VOLMET 210
18.6. GAMET 210
18.7. SIGMET 213
18.8. AIRMET 213
18.9. Podsumowanie 214

ROZDZIAŁ 19. – Mapy synoptyczneParagraf

Nr Tytuł Strona
19.1. Wprowadzenie 215
19.2. Symbole i oznaczenia 215
19.3. Sytuacja synoptyczna 215
19.4. Przewidywany rozwój sytuacji synoptycznej 215
19.5. Wpływ sytuacji pogodowej na wykonanie lotu 215
19.6. Podsumowanie 218

ROZDZIAŁ 20. – Mapy górne dla lotnictwaParagraf

Nr Tytuł Strona
20.1. Wprowadzenie 219
20.2. Temperatura i prędkość wiatru 219
20.3. Mapy SWH, SWM, SWL 221


aj-nowa-okladka_xs