Plansza-3_Opady-atmosferyczne_Page_1

Grafiki komputerowe z zakresu meteorologii lotniczej

73.80 zł

Kategoria: .

Opis produktu

WYKAZ GRAFIK KOMPUTEROWYCH Z ZAKRESU METEOROLOGII LOTNICZEJ. Wszystkie grafiki dostępne są w j. polskim i j. angielskim. (cena 1 szt. 60 PLN netto)

Dostępne tytuły grafik (format jpg.):

1 Ruch ziemi
2 Skład atmosfery ziemskiej
3 Podział atmosfery na warstwy
4 Tropopauza
5 Czynniki wpływające na cykl hydrologiczny.
6 Zmiany stanu skupienia wody.
7 Parowanie i kondensacja.
8 Nasycenie powietrza zależy od jego temperatury.
9 Wilgotność względna i punkt rosy.
10 Różnica (T-Td). 11 Przyczyny kondensacji.
12 Opady atmosferyczne.
13 Ląd ma większe zróżnicowanie temperatury niż woda.
14 Konwersja temperatury ze skali F na C oraz z C na F.
15 Rozkład temperatury przy powierzchni ziemi.
16 Wpływ niestandardowej temperatury na ciśnienie i gęstość powietrza.
17 Pionowy gradient temperatury może być inny w warstwach na różnych wysokościach.
18 Odwrotny pionowy gradient temperatury nazywany jest Inwersją.
19 Przykład układu stabilnego, niestabilnego i neutralnego.
20 Stabilność paczki powietrza.
21 Prawo Archimedesa.
22 Proces sucho-adiabatyczny
23 Pionowy gradient temperatury
24 Kryteria oceny stabilności powietrza
25 Powietrze niestabilne i stabilne.
26 Barometr rtęciowy – ciśnienie normalne na poziomie morza.
27 Barometr aneroidowy.
28 Średni globalny rozkład ciśnienia na poziomie morza dla stycznia i lipca.
29 Ciśnienie na stacji pomiarowej.
30 Ciśnienie zredukowane do poziomu morza.
31 Redukcja ciśnienia barometrycznego do średniego poziomu morza.
32 Tempo spadku ciśnienia maleje wraz ze zmianami temperatury z wysokością.
33 Izobary- mapa przyziemna.
34 Izohipsy – mapa górna (700hPa).
35 Stosunek izobar do izohips.
36 Wysokościomierz barometryczny (aneroidowy).
37 Wpływ temperatury na rzeczywistą i pomierzoną wysokość lotu.
38 Wysokość gęstościowa.
39 Błąd wysokości spowodowany temperaturą powietrza.
40 Teoretyczny, zasadniczy globalny ruch powietrza.
41 Siła Coriolisa.
42 Wpływ siły Coriolisa na cyrkulację powietrza.
43 Schemat cyrkulacji atmosferycznej.
44 Wpływ siły gradientu ciśnienia (SGC) i siły Coriolisa (SC) na kierunek wiatru.
45 Gradient ciśnienia.
46 Wiatr przyziemny jest nachylony pod kątem w kierunku niższego ciśnienia.
44 Wpływ siły gradientu ciśnienia (SGC) i siły Coriolisa (SC) na kierunek wiatru.
45 Gradient ciśnienia.
46 Wiatr przyziemny jest nachylony pod kątem w kierunku niższego ciśnienia.
47 Kierunek wiatru w stosunku do izohips w wyższych warstwach atmosfery.
48 Przepływ powietrza pomiędzy układami barycznymi pomaga w wymianie ciepła między różnymi
szerokościami geograficznymi.
49 Bryza morska i lądowa.
50 Wiatr dolinny i bryza górska.
51 Wiatr halny/fen
52 Wiatr opadający (grawitacyjny/katabatyczny).
53 Turbulencja w strefie poziomego uskoku wiatru.
54 Wysokości chmur.
55 Czynniki wpływające na rodzaj zachmurzenia.
56 Stratus przechodzący w stratocumulus i cumulus na linii brzegowej.
57 Obszary źródłowe tworzenia się podstawowych rodzajów mas powietrza.
58 Ogrzewanie od dołu powoduje niestabilność.
59 Ogrzewanie od dołu wilgotnego powietrza.
60 Ogrzewanie od dołu zimnego powietrza przez cieplejszą wodę powoduje opady śniegu.
61 Ochładzanie od dołu zwiększa stabilność.
62 Stagnacja powietrza.
63 Opadanie powietrza zwiększa jego stabilność.
64 Strefa frontowa.
65 Strefy frontowe na zdjęciu satelitarnym.
66 Symbole graficzne frontów.
67 Zatoka niżowa z układem frontów atmosferycznych.
68 Szybko poruszający się front chłodny wypychający powietrze ciepłe.
69 Klasyczny front chłodny.
70 Szybko poruszający się front chłodny i linia szkwału.
71 Wolno poruszający się front chłodny i ciepłe stabilne powietrze.
72 Wolno poruszający się front chłodny i ciepłe niestabilne powietrze.
73 Linia szkwału – proces formowania.
74 Zmiana kierunku wiatru związana z przekraczaniem powierzchni frontu chłodnego.
75 Front ciepły i wilgotne stabilne powietrze.
76 Front ciepły i wilgotne niestabilne powietrze.
77 Rodzaje opadów atmosferycznych na froncie ciepłym w sezonie zimowym.
78 Front stacjonarny na przyziemnej mapie synoptycznej.
79 Tworzenie się fali frontowej – faza A .
80 Tworzenie się fali frontowej – faza B.
81 Fala frontowa – faza C.
82 Fala frontowa – faza D.
83 Proces okludowania się frontów – faza E.
84 Proces okludowania się frontów – faza F.
85 Zaniku układu niżowego – faza G .
86 Front okluzji o charakterze chłodnym.
87 Front okluzji o charakterze ciepłym.
88 Siła pionowych prądów konwekcyjnych zależy od rodzaju nagrzewanego podłoża.
89 Wstępujące prądy powietrza mogą spowodować zbyt dalekie przyziemienie.
90 Zstępujące prądy powietrza mogą spowodować zbyt bliskie przyziemienie (przed pasem).
91 Unikaj prądów konwekcyjnych (turbulencji) wznosząc się powyżej chmur cumulus.
92 Przeszkody terenowe powodują zawirowania i inne nieregularne zmiany wiatru.
93 Przeszkody terenowe mogą powodować turbulencję w strefie lądowania.
94 Wiatr wiejący nad łańcuchami górskimi wytwarza turbulencję.
95 W dolinie, wąwozie czy kanionie najbezpieczniejsza ścieżka lotu jest po stronie gdzie wiatr wieje w górę zbocza.
96 Unikaj strony gdzie wiatr wieje w dół wąwozu.
97 Wiatr stunelowany w górskiej dolinie.
98 Pionowy przekrój niskiego prądu strumieniowego.
99 Fala górska – typowy układ chmur oraz schemat głównych prądów wstępujących i zstępujących.
100 Położenie polarnego i podzwrotnikowego prądu strumieniowego w stosunku do położenia tropopauzy.
101 Prąd strumieniowy związany z frontem polarnym.
102 Strefy prawdopodobnego występowania turbulencji w prądzie strumieniowym.
103 Układy wiatrów górnych związanych z występowaniem zjawiska CAT.
104 Wiry w śladzie samolotu.
105 Wymuszone kołysanie boczne.
106 Wpływ na wielkość wymuszonego kołysania w zależności od względnej rozpiętość skrzydeł samolotów.
107 Generowanie zawirowań.
108 Cyrkulacja zawirowań.
109 Opadanie śladu zawirowań wytworzonego przez samolot.
110 Ruch zawirowań przy gruncie (brak wiatru).
111 Ruch zawirowań przy gruncie ( wiatr boczny).
112 Ruch zawirowań do przodu drogi startowej (wiatr tylny)
113 Ślady zawirowań generowanych przez śmigłowiec.
114 Uskok wiatru powodujący spadek osiągów SP.
115 Uskok wiatru powodujący wzrost osiągów SP.
116 Symetryczny mikropodmuch (microburst) – schemat i rzeczywistość.
117 Strefa występowania uskoku wiatru w chmurze burzowej i jej sąsiedztwie.
118 Uskok wiatru związany z burzowymi prądami zstępującymi.
119 Lądowanie i start w warunkach gwałtownie zmieniających się uskoków wiatru jest bardzo ryzykowne.
120 Uskok wiatru na froncie ciepłym.
121 Uskok wiatru przy inwersji radiacyjnej.
122 Wiatr spowodowany efektem tunelowym.
123 Uskok wiatru podczas startu, bezpośrednio po oderwaniu się od drogi startowej.
124 Wpływ uskoku wiatru na ścieżkę lotu.
125 Kontrola nachylenia samolotu na ścieżce lotu .
126 Czas na prawidłową reakcję na uskok wiatru.
127 Uskok wiatru w czasie rozbiegu samolotu na pasie startowym.
128 Wpływ uskoku wiatru na oderwanie się samolotu od pasa startowego.
129 Uskok wiatru podczas podchodzenia do lądowania.
130 Wpływ uskoku wiatru na ścieżkę zniżania.
131 Tworzenie się lodu szklistego.
132 Wpływ oblodzenia na osiągi samolotu.
133 Oblodzenie gaźnika.
134 Oblodzenie indukcyjne silnika odrzutowego.
135 Oblodzenie w strefie frontu chłodnego.
136 Oblodzenie w strefie frontu ciepłego.
137 Oblodzenie nad górami.
138 Różne rodzaje widzialności.
139 Rodzaje widzialności z powietrza.
140 Wpływ cienkiej warstwy mgły na widzialność z powietrza.
141 Powstawanie mgły radiacyjnej.
142 Powstawanie mgły adwekcyjnej.
143 Mgła spowodowana przez opad atmosferyczny.
144 Powstawanie mgły orograficznej.
145 Redukcja widzialności wskutek odbicia promieni słonecznych od warstwy zamglenia.
146 Dymy/ Smog.
147 Widzialność w warunkach widzialnego i niewidzialnego nieba.
148 Mechanizmy wynoszenia powietrza powodujące rozwój chmury burzowej.
149 Cykl życia burzy.
150 Burze na froncie ciepłym.
151 Burze na froncie chłodnym.
152 Linia szkwału-schemat.
153 Burze wewnątrzmasowe.
154 Burza orograficzna.
155 Typowa lokalizacja turbulencji związanej z chmurą burzową.
156 Chmura burzowa – pierwsze niebezpieczne porywy wiatru.
157 Odmiany błyskawic.
158 Budowa chmury burzowej z tornadem.
159 Strefa tropikalna.
160 Pionowa budowa międzyzwrotnikowej strefy zbieżności.
161 Wyraźnie uformowana tropikalna fala wschodnia.
162 Linia uskoku powstała wskutek wtargnięcia frontu polarnego głęboko na południe.
163 Obszar występowania monsunów.
164 Główne obszary formowania się cyklonów tropikalnych i najczęstsze kierunki ich wędrówek.
165 Ruch huraganów na półkuli północnej.
166 Przekrój pionowy przez oko huraganu i otaczające go pierścienie chmur.
167 Strefa arktyczna.
168 Czas nasłonecznienia i kąt padania promieni słonecznych w Arktyce.
169 Ilość godzin położenia Słońca powyżej i poniżej horyzontu.
170 Średnia liczba dni w roku z dodatnią temperaturą dla wybranych miejscowości w Arktyce.
171 Średnia liczba dni w miesiącu z zachmurzeniem dla wybranych lokalizacji w Arktyce.
172 Ekwiwalent rzeczywistej temperatury ochładzania.
173 Tworzenie się zjawiska „białej pustki”.
174 Najczęściej stosowane symbole i oznaczenia na przyziemnej mapie synoptycznej.
175 Mapa 1:7500000 opracowana przez wojskowego meteorologa, por. Z. Kwiatkowskiego.
176 Mapa Significant SWH (FL250-630) z objaśnieniami.
177 Skróty, symbole i oznaczenia stosowane na mapach SWH, SWM i SWL.